Richtek

Richtek - Richtek delivers inventive power management solutions that improve the performance of consumer electronics, computers, and communications equipment. Richtek’s technological innovation and uncompromised quality have led them to become one of the world’s leading analog IC companies.
ABC Semiconductor është një distributori çorape të Richtek. Ju lutem na kontaktoni në qoftë se keni nevojë për ndonjë produkte të bëra nga Richtek.